Priprava podlage za tlakovce

Priprava podlage za tlakovce

Priprava podlage za tlakovce poteka od samega izkopa nenosilnega sloja (zemlja), preko nasutja posameznih slojev različnih materialov, do njihovega kompaktiranja, nabijanja. Najprej moramo odstraniti nenosilni sloj v ustrezni debelini. Večja, kot bo obremenitev na tlakovano površino, debelejši sloj zemlje moramo odstraniti. Sledi nasipanje grobega nosilnega sloja (tampon), ki ga moramo ustrezno kompaktirati, zbiti. Nato sledi zgornji tamponski nosilni sloj iz bolj finega gramoza. Na ta utrjeni sloj je potrebno razgrniti filc (geotkanino), ki preprečuje prehod/mešanje posteljice z bolj grobim nosilnim slojem. Posteljico za tlakovce pripravimo s finim peskom, v sloju debelem približno 5 cm. Nanjo polagamo tlakovce. Vsi nosilni sloji morajo biti ustrezno nagnjeni, da lahko površinska voda nemoteno odteka.

Priprava posteljice za tlakovce

Priprava posteljice za tlakovce

Posteljica za tlakovce mora biti urejena v ustreznem naklonu, zaradi odvodnjavanja. Pri pripravi posteljice si ob robnikih ali kamnitih pločnikih pomagamo z leseno desko, ki jo zarežemo na željeno višino. S to desko porežemo pesek na ustrezno višino. Pri višini upoštevamo višino tlakovca in še dodatni centimeter, ki nam omogoča, da lahko tlakovce utrdimo po tem, ko jih zafugiramo. Za utrjevanje in uravnavanje je primerna vibro plošča z gumijasto podlago.

V tem kratkem vidoe prispevku Navodila za polaganje tlakovcev lahko dobite nakaj kratkih in uporabnih nasvetov za polaganje tlakovcev. Video vodič vas hitro popelje skozi posamezne faze pri polaganju.

Betonske kocke

Betonske kocke

Betonske kocke lahko uporabimo pri zaključku/obrobi tlakovane površine s tlakovci. Kocke polagamo na posteljico iz finega peska (enako, kot tlakovce). Najprej moramo tlakovce obrezati na primerno širino, da imamo dosti prostora in željeno obliko za polaganje betonskih kock. S kockami nato le sledimo obrezanim tlakovcem in jih polagamo poleg njih. Betonske kocke lahko polagamo v eni ali dveh linijah/vrstah. Za obrobo iz kock se navadno izbere temnejšo barvo od tlakovcev, lahko pa jih polagamo v isti ali svetlejši barvi. Če kocke mejijo na zelenico ali pesek, jih je potrebno obbetonirati. Najbolje je na mestu, kjer bomo položili kocke izkopati nekoliko globji jarek. V jarek vsujemo ustrezno vlažen beton (suh-brez lezenja) in ga ustrezno uravnamo (z višino in naklonom posteljice tlakovcev). Na uravnani sveži beton položimo kocke, ki jih rahlo vtisnemo z gumijastim batom. Ob zunanji strani je potrebno kocke obbetonirati, da nam jih pri horizontalnih pritiskih (zaviranje, pospeševanje z vozili) ne vrže ven. Betonske kocke lahko zafugiramo s kremenčevim peskom (isto, kot tlakovce) ali pa jih fugiramo s cementno fugirno maso.

Mix sivi tlakovci
Mix sivi tlakovci

Mix sivi tlakovci so položeni na dovozni poti, ki je na obeh straneh obrobljena/zaključena z betonskimi robniki, ki so postavljeni leže. S tem je omogočena vožnja s kosilnico ali samokolnico na zelenico. Vzorec polaganja tlakovcev je sestavljen iz treh različnih dimenzij. Linija polaganja je prečno/pravokotno na dovozno pot/robnike. S tem preprečimo, da bi videli vlečenje črt/fug ob prihodu na dvorišče, saj le te potekajo v smeri krajše stranice. Ob koncu dovozne poti je linija/smer polaganja zamaknjena in postavljena prečno na smer daljše stranice dvorišča.

Filc za tlakovce

Filc za tlakovce

Filc za tlakovce oz. geotekstil se uporablja za preprečevanje mešanja posameznih frakcij peska, gramoza. Na utrjeno plast gramoza 2-32 mm položimo geotekstil, ki prepušča vodo. S tem smo preprečili, da se v spodnji, nosilni sloj vmeša zgornji sloj-posteljica. Na filc razstremo 5 cm finega gramoza 2-4 mm in nanj položimo tlakovce. Filc nekoliko pripomore tudi k razporeditvi obtežbe iz kolesa vozila, preko tlakovca, posteljice na nosilni sloj.

Vibriranje tlakovcev

Vibriranje tlakovcev

Vibriranje tlakovcev po končanem polaganju je izredno pomembno. Najprej je potrebno položiti tlakovce, jih ob stranicah, robnikih obrezati in zafugirati s kremenčevo mivko. Ko so fuge med tlakovci ustrezno zapolnjene, lahko pričnemo z vibriranjem tlakovcev. Vibrirna plošča mora imeti na spodnji strani nameščeno zaščito iz gume, ki preprečuje poškodbe na tlakovcih. Z vibriranjem tlakovcev dosežemo boljši posedek mivke v fugah in hkrati višinsko uravnamo tlakovce. Ploščo moramo voziti previdno, saj lahko pride na mestu obračanja ali zavijanja do zasuka, premika tlakovcev. Ko smo tlakovce z vibrirno ploščo uravnali in se je mivka posedla sledi ponovno fugiranje. Postopek fugiranja tlakovcev po potrebi čez čas ponovimo.

Info  PR: n/a  I: 204  L: 0  LD: 3  I: 37  Rank: 308931  Age: n/a  I: 0  whois source Sitemap: no  Rank: 9940508  Price: 0  C: n/a Links: 49|12 Density Links: 0|0
Rezanje tlakovcev okrog jaška

Rezanje tlakovcev okrog jaška

Na sliki: Rezanje tlakovcev okrog jaška lahko vidite šablono, s katero si pomagamo pri izrisu in izmeri krivine okrog lito-železnega jaška. Šablono ukrivimo v ustreznem radiju in jo položimo na tlakovce, ki so položeni v istem vzorcu, kot bi bili, če ne bi bilo jaška. Na tlakovce z rdečo voščenko izrišemo krivino, ki jo z vodnim krožnim rezalnikom obrežemo. Z voščenko rišemo zato, da se vidi ris kljub temu, da nam rezalnik zmoči tlakovec. Na mokrih tlakovcih se namreč zelo slabo vidi navaden svinčnik iz grafitne minice.

Posteljica za tlakovce

Posteljica za tlakovce

Posteljica za tlakovce je izredno pomembna, saj je vmesna plast med nosilno podlago in tlakovci. Razgrnjena/uravnana mora biti v željenem padcu, tako, kot nosilna podlaga. Posteljica je iz peska debeline 0-8 mm ali 4-8 mm. Pesek približno uravnamo s kovinskimi grabljami ali posebnim orodjem za uravnavanje. Fino/natančno uravnavanje pa izvedemo z zidarsko letvijo, s katero porezujemo odvečni pesek tako dolgo, da posteljico uravnamo na ustrezno višino.

Polaganje tlakovcev

Posted: 27th Julij 2011 by tlakovci in Tlakovci - nasveti
Tags: ,
Polaganje tlakovcev

Polaganje tlakovcev

Slika: Polaganje tlakovcev prikazuje, kako se na pripravljeno posteljico polaga tlakovce. Posteljico moramo z zidarsko letvijo ustrezno izravnati in jo urediti v ustreznem padcu. Tlakovce polagamo tako, da hodimo po že položenih tlakovcih. Polagamo jih eden ob drugega, vendar jih ne stiskamo popolnoma, saj moramo paziti na zadosten razmak za fuge iz kremenčeve mivke. Polaganje tlakovcev je potrebno sproti preverjati z zidarsko letvijo ali zidarsko vrvico. Le na ta način bojo tlakovci položeni v željeni liniji.

Rezanje tlakovcev

Posted: 5th Junij 2011 by tlakovci in Tlakovci - nasveti
Tags: ,
http://www.profi-porfido.si/tlakovci.html

Rezanje tlakovcev

Rezanje tlakovcev je izredno natančno delo. Vsak tlakovec je potrebno izmeriti in pravilno ter natančno odrezati. Rezanje tlakovcev je najlažje izvesti s krožno, vodno hlajeno diamantno rezalko. Če je rezanja zelo malo, se ga lahko opravi kar z večjo kotno brusilko (fleksarco). Omeniti je potrebno, da bo v tem primeru izredno veliko prahu. Če so tlakovci tipa antika (postarani), je potrebno robove obdelati s kladivom. V nasprotnem primeru bodo robovi rezanih tlakovcev preostri, kar ne bo usklajeno z izgledom postaranih tlakovcev.

Betonski robniki

Betonski robniki

Betonski robniki so položeni v sveži beton. Položiti jih je potrebno na ustrezno višino, ki mora biti v ustreznem padcu, zaradi odvodnjavanja. Za betonske robnike je potrebno najprej izkopati jarek, v katerega nasujemo sveži beton, ki pa ne sme biti preveč moker (tekoč), ker nam lahko betonski robniki zaradi lastne teže potonejo (posedejo). Ko so robniki na svojem mestu, lahko pričnemo s polaganjem asfalta ali tlakovcev.

Fugiranje tlakovcev

Fugiranje tlakovcev

Fugiranje tlakovcev je dokaj enostavno delo, saj potrebujete le ustrezno (široko) metlo in seveda kremenčevo mivko. Vreče z mivko razprostite enakomerno po celotni površini. Mivko s pometanjem vtrite v fuge in pazite, da vedno potiskate/vlečete metlo pod kotom 45 stopinj glede na fuge. V nasprotnem primeru boste odstranjevali mivko iz že zapolnjenih fug.

Robniki in tlakovci

Robniki in tlakovci

Robniki in tlakovci so položeni polkrožno, kar zahteva nekaj več rezanja, saj moramo robnike prilagoditi željeni krivulji. Tudi tlakovce moramo ustrezno obrezati, da se prilegajo robnikom in da ni nikjer nezasedenega mesta, saj lahko pride do premikanja tlakovcev. Najprej postavimo robnike v željeni liniji in na željeno višino. Ko jih oblagamo z betonom, moramo paziti, da le-ta ne sega previsoko, saj nam lahko kasneje, ko bomo poleg robnikov polagali tlakovce, hodi odveč. Na zunanji strani pa bomo dodali zemljo in zatravili površino.

Tlakovanje dvorišč

Posted: 3rd April 2011 by tlakovci in Tlakovci - splošno
Tags:
Tlakovanje dvorišč

Tlakovanje dvorišč

Tlakovanje dvorišč je najbolje pričeti na najnižji točki, po možnosti v vogalu s pravim kotom. Linije fug, ki se nadaljujejo v vzdolžni smeri, naj bojo obrnjene tako, da bodo postavljene prečno na krajšo stranico. Tako se ne vidi, če je linija nekoliko ukrivljena, saj nam jo žlote in grbine, ki jih postavimo zaradi odvodnjavanja, nekoliko zamaknejo.